Kontakt


IBSA Slovakia s.r.o.
Mýtna 42
811 05 Bratislava

Hlásenie nežiaducich účinkov:

Ak ste zaznamenali nežiaduci účinok pri používaní Flector EP gélu alebo Flector EP náplasti, nahláste to lokálnej kontaktnej osobe pre farmakovigilanciu na uvedených kontaktoch:

Tel.: 00421 2 5262 0978
Fax: 00421 2 5262 0979

e-mail:

Vaše otázky nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára

logo_IBSA