O bolesti


Bolesť je nepríjemným zmyslovým zážitkom, ktorý každý z nás už dobre pozná. Existuje mnoho druhov bolesti a jej vyvolávajúce faktory sú nemenej rozmanité. Preto je dôležité zistiť, čo vlastne bolesť vyvolalo. Podľa intenzity môžeme bolesť rozdeliť od miernej cez strednú, silnú až po veľmi silnú. Netreba zabúdať, že bolesť je zážitok subjektívny (znamená to, že na rovnaký bolestivý podnet reagujú ľudia rôzne citlivo). Bolesť úzko súvisí so zápalom a je jedným z jeho piatich základných prejavov.

 

Zjednodušene povedané, bolesť vzniká podráždením špecifických receptorov v tkanive, tzv. nociceptorov a nervovými dráhami je vyslaný signál do mozgu. Tieto nociceptory ovplyvňujú hlavne zápalové mediátory nazývané prostaglandíny. Bolesť má význam ako varovný signál, že sa s telom niečo deje a väčšinou sa dá dobre lokalizovať.

 

Ovplyvnenie bolesti ľudí zaujímalo odnepamäti. Dnes, v „dobe modernej“, sú možnosti jej ovplyvnenia ďaleko širšie ako tomu bývalo v minulosti. Jednými z najvyužívanejších liečiv v liečbe bolesti sú nesteroidové antiflogistiká (NSA). Tieto liečivá zabraňujú uvoľňovaniu sa mediátorov prostaglandínov, v dôsledku čoho nie sú podráždené nociceptory a bolesť je utlmená alebo aspoň znesiteľnejšia.

 

Medzi NSA zaraďujeme aj molekulu diklofenak epolamín, ktorá je účinnou zložkou lieku Flector® EP gél/náplasť. Flector® EP gél/náplasť tlmí bolesť priamo v mieste jej vzniku a je vhodný na liečbu bolestivých stavov ako napríklad:

 

Chronické stavy:

  • reumatické ochorenia, osteoartróza, dna
  • bolesti chrbta alebo krčnej chrbtice
  • spondylóza (degeneratívne ochorenie chrbtice)

 

Akútne poranenia svalov, šliach, väzov alebo kĺbov:

  • natiahnutia
  • vyvrtnutia, výrony
  • pomliaždeniny

 

Akútne alebo chronické zápaly šliach, väzov alebo iných tkanív okolo kĺbov:

 

  • epikondylitída (bolesť lakťa – napr. tenisový lakeť)
  • burzitída (zápal mazového vačku kĺbu)
  • tendinitída, tendovaginitída (zápalové ochorenia šliach)